Είστε στο Προϊόντα > Components > Manufacturers Spares

# Εικόνα Κωδικός Προϊόντος Κατασκευαστής / Part Number: Source Brand RoHS Περιγραφή Data Sheet. Τιμή χωρίς ΦΠΑ Τεμ./ Συσκ. Ελαχ. Ποσ. Απόθεμα Πρόσθεσε στο καλάθι Σύγκριση
1   2849148 SAMSUNG GVI   ASSEMBLY SHELF-TRIM REF MID 33AC2459   €235,60 1 1 1  
DA97-06675C 
2   2849149 SAMSUNG GVI   ASSY WATER VALVE HOSE   €102,57 1 1 2  
DA97-06707D 
3   2849150 SAMSUNG GVI   ASSY FRENCH   €126,39 1 1 10  
DA97-07661A 
4   2849151 SAMSUNG GVI   ASSY TRAY DRAWER BOX   €231,04 1 1 5  
DA97-11596B 
5   2849152 SAMSUNG GVI   ASSY RAIL R LOWER   €199,12 1 1 2  
DA97-12025A 
6   2849153 SAMSUNG GVI   ASSY RAIL L LOWER   €199,12 1 1 2  
DA97-12027A 
7   2849154 SAMSUNG GVI   FREEZ HANDLE WHITE DA97-12262C   €134,06 1 1 19  
DA97-12394C 
8   2849155 SAMSUNG GVI   THERMISTOR   €21,69 1 1 Out of Stock  
DC32-00007A 
9   2849157 SAMSUNG GVI   THERMOSTAT   €24,46 1 1 Out of Stock  
DC47-00015A 
10   2849158 SAMSUNG GVI   THERMOSTAT   €35,20 1 1 4  
DC47-00018A 

Σελίδα 59 Από 128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Secured by GeoTrust Sophisticated Shopping Cart
StoreFront Version: 5.08 Developed by Rodrigo S. Alhadeff for Comersus Open Technologies LC
Σχεδιασμός & ανάπτυξη: SafeCape Software Solutions