Είστε στο Προϊόντα > Components > Manufacturers Spares

# Εικόνα Κωδικός Προϊόντος Κατασκευαστής / Part Number: Source Brand RoHS Περιγραφή Data Sheet. Τιμή χωρίς ΦΠΑ Τεμ./ Συσκ. Ελαχ. Ποσ. Απόθεμα Πρόσθεσε στο καλάθι Σύγκριση
1   2816921 SAMSUNG GVI   TRAY CHILL 33AC2460   €64,86 1 1 Out of Stock  
DA97-06677B 
2   2816922 SAMSUNG GVI   UPPER SHELF ASSEMBLY   €275,12 1 1 Out of Stock  
DA97-06686C 
3   2816923 SAMSUNG GVI   ASSEMBLY HINGE UPPER LEFT   €54,60 1 1 Out of Stock  
DA97-06715C 
4   2816924 SAMSUNG GVI   ASSY HINGE UPP-R   €59,63 1 1 Out of Stock  
DA97-06716D 
5   2816925 SAMSUNG GVI   ASSY CAP HANDLE FRE RIGHT   €43,05 1 1 Out of Stock  
DA97-11913J 
6   2816926 SAMSUNG GVI   REFRIGERATOR HANDLE   €130,07 1 1 19  
DA97-12393B 
7   2816927 SAMSUNG GVI   REFRIG HANDLE WHIT DA97-12261C   €141,24 1 1 7  
DA97-12393C 
8   2816930 SAMSUNG GVI   LEG/FOOT   €25,55 1 1 Out of Stock  
DC97-00920S 
9   2816932 SAMSUNG GVI   ASSY DAMPER   €102,60 1 1 Out of Stock  
DC97-16350E 
10   2816933 SAMSUNG GVI   FILTER   €85,01 1 1 4  
DC97-16741A 

Σελίδα 45 Από 128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Secured by GeoTrust Sophisticated Shopping Cart
StoreFront Version: 5.08 Developed by Rodrigo S. Alhadeff for Comersus Open Technologies LC
Σχεδιασμός & ανάπτυξη: SafeCape Software Solutions