Είστε στο Προϊόντα > Components > Manufacturers Spares

# Εικόνα Κωδικός Προϊόντος Κατασκευαστής / Part Number: Source Brand RoHS Περιγραφή Data Sheet. Τιμή χωρίς ΦΠΑ Τεμ./ Συσκ. Ελαχ. Ποσ. Απόθεμα Πρόσθεσε στο καλάθι Σύγκριση
1   2925326 SAMSUNG   MIDDLE HINGE RIGHT   €46,91 1 1 2  
DA82-01243A 
2   2925327 SAMSUNG   MIDDLE HINGE LEFT   €47,77 1 1 1  
DA82-01244A 
3   2925328 SAMSUNG   MEAT DRAWER   €141,69 1 1 2  
DA97-07011C 
4   2925329 SAMSUNG   ASSY SHELF PANTRY(MEAT)   €279,68 1 1 1  
DA97-07015A 
5   2925330 SAMSUNG   COVER SLIDE PANTRY   €53,87 1 1 1  
DA97-07020C 
6   2925331 SAMSUNG   ASSY HINGE UPPPER RIGHT   €39,98 1 1 Out of Stock  
DA97-12574A 
7   2925332 SAMSUNG   RIGHT SIDE DOOR BIN ( 3 PER DOOR)   €97,80 1 1 3  
DA97-12650A 
8   2925333 SAMSUNG   LEFT SIDE DOOR BIN ( 3 PER DOOR)   €124,66 1 1 Out of Stock  
DA97-12657A 
9   2925334 SAMSUNG   LEFT CRISPER DRAWER   €113,92 1 1 1  
DA97-12725A 
10   2925335 SAMSUNG   RIGHT CRISPER DRAWER   €127,42 1 1 2  
DA97-12726A 

Σελίδα 113 Από 128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Secured by GeoTrust Sophisticated Shopping Cart
StoreFront Version: 5.08 Developed by Rodrigo S. Alhadeff for Comersus Open Technologies LC
Σχεδιασμός & ανάπτυξη: SafeCape Software Solutions