Τεχνικός Ναυτιλιακών Οργάνων
 
 
Η Εταιρεία μας ενδιαφέρεται για άμεση πρόσληψη ή για συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη Υπεργολάβο Τεχνικό Ηλεκτρονικών – Αυτοματισμού σε Ναυτιλιακά Όργανα ODME και 15PPM Oil Bilge Alarm, με εμπειρία στην υποστήριξη προϊόντων μετά την πώληση, με ικανότητες, πολύ καλό γνωστικό υπόβαθρο σε ποικιλία τεχνικών θεμάτων όπως: ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά, μηχανολογικά, υδραυλικά κυκλώματα καθώς και κυκλώματα αυτοματισμών. Με βάση εργασίας την οικία του ή την έδρα της εταιρείας μας η θέση απαιτεί εργασία τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Ελλάδας γενικότερα, καθώς επίσης και την υποχρέωση ταξιδιών εκτός Ελλάδος. Η Ανάληψη καθηκόντων και η αμοιβή θα γίνεται κατά περίπτωση είτε σαν ελεύθερος επαγγελματίας – υπεργολάβος είτε ως μισθωτός.


Η Εταιρεία
Έχει μια δυναμική παρουσία για περισσότερα από 35 χρόνια στον χώρο των πωλήσεων και της τεχνικής υποστήριξης, εξοπλισμού και υπηρεσιών στην παγκόσμια Ναυτιλιακή και Βιομηχανική αγορά.

Περιγραφή εργασίας
Η θέση του Τεχνικού Ναυτιλιακών Οργάνων αφορά εργασία τόσο στο γραφείο, αλλά και εργασία στην εκάστοτε τοποθεσία που απαιτείται, αναλαμβάνοντας υποστήριξη εξοπλισμού και προϊόντων. Επιφορτίζεται, δηλαδή, με τα καθήκοντα της τεχνικής υποστήριξης πελατών, εκπαίδευσης άλλων τεχνικών, έρευνες βελτιστοποίησης, κλπ., αναλαμβάνοντας εργασίες πάνω σε πλοία και σε ναυπηγεία, σε νέες και σε παλαιές εγκαταστάσεις (new buildιng & retrofit projects). Ως εξειδικευμένος τεχνικός ελέγχου θα υποστηρίζει επίσης και άλλες ομάδες τεχνικών, όπως πωλήσεων, σχεδιασμού και service.

Προφίλ υποψηφίου
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένο υπόβαθρο ως Τεχνικός Ναυτιλιακών Οργάνων και προσόντα σε σχετικά ηλεκτρομηχανολογικά αντικείμενα. Απαιτείται επίσης αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη και συντήρηση ναυτιλιακού εξοπλισμού (εμπορικών πλοίων), καθώς επίσης και σε μηχανολογικά και ηλεκτρικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Απαραίτητες είναι οι άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και η αυτοπεποίθηση, όταν βρίσκεται στο περιβάλλον του πελάτη.

Αμοιβή Εργασίας
Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για τον αιτούμενο μισθό ή για τις χρέωσεις σας. Είμαστε ανοιχτοί για λεπτομερή συζήτηση επ’ αυτού.

Τρόποι επικοινωνίας
Παρακαλείσθε να μας αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σας, με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τις δεξιότητές και τις ικανότητές σας, καθώς επίσης και τις θέσεις στις οποίες έχετε εργαστεί ή τα έργα που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

E-mail: cv@darlas.gr
Σχεδιασμός & ανάπτυξη: SafeCape Software Solutions