Βιογραφικό-Ιστορικό

Αντικείµενο & Σκοπός

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Γνωστοί Πελάτες Εταιρίας

Το παράδοξο και η λύση του

Η «Πίστη» µας και η «Συνταγή» µας

Γιατί Συµφέρει η Συνεργασία µας


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η DARLAS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΑΕΒΕ

Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1981 σαν Ατοµική Επιχείρηση και έγινε ΑΕ τον Οκτώβριο του 1988, από το 1981 µέχρι σήµερα ασχολείται µε την Εισαγωγή, Αντιπροσώπευση, Εµπορία, και Επισκευή Ειδικών Ηλεκτρονικών Οργάνων και Εξαρτηµάτων για την Ελληνική Βιοµηχανία και Εµπορική Ναυτιλία. Ειδικότερα δε εξειδικεύεται στους παρακάτω τοµείς :

  1. Εκπαίδευση Τεχνικού Προσωπικού σε Τεχνικές Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Πλακετών.
  2. Προµήθεια Ειδικών Ηλεκτρονικών Οργάνων Μετρήσεως και Ελέγχου.
  3. Προµήθεια Τεχνικής Βιβλιογραφίας & Σχεδίων.
  4. Προµήθεια Βιοµηχανικών Ανταλλακτικών και Ηλεκτρονικών Εξαρτηµάτων.

Η Εταιρεία εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες, παρέχει επίσης υπηρεσίες συµβούλου, για την Οργάνωση και τον Εξοπλισµό Ηλεκτρονικών Εργαστηρίων. Αναλαµβάνει µελέτες οργανώσεως και µηχανολογικού εξοπλισµού για την ηλεκτρονική βιοµηχανία, καθώς επίσης αναλαµβάνει τη τεχνική υποστήριξη εγκατάστασης, εκπαίδευσης, επισκευής και συντήρησης για όλα τα προϊόντα της.

 

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: SafeCape Software Solutions