Είστε στο Προϊόντα > Components > Thermionic Valves/Tubes


2246144 ELECTRON TUBE
Κατασκευαστής: RICHARDSON ELECTRONICS
Part Number:2D21

Image not available
ELECTRON TUBE; Length:-; Diameter:0.75";; ELECTRON TUBE; Length:-; Diameter:0.75"; Height:1.875"; Product Range:-RoHS: Όχι
 


Στείλτε email σε ένα φίλο
Βάλτε το στα υπ΄όψιν
 


Volume Pricing
Quantity Price
1-4 € 24.2 
5-9 € 22.97 
10-24 € 21.71 
25-49 € 20.43 
50-99 € 19.03 
100-99 € 18.64 
100+ € 0 
Minimum Order
Maximum Order  
Order Multiple
Unit Price € 24.2 
Pack Size 1

Datasheet
Datasheet Request Form

 


Secured by GeoTrust Sophisticated Shopping Cart
StoreFront Version: 5.08 Developed by Rodrigo S. Alhadeff for Comersus Open Technologies LC
Σχεδιασμός & ανάπτυξη: SafeCape Software Solutions