Είστε στο Προϊόντα > Components > Manufacturers Spares


2828993 SCREW
Κατασκευαστής: WHIRLPOOL
Part Number:WP3400016

Image not available
SCREW; SCREWRoHS: Όχι
 
Δεν μπορώ να προσθέσω στο καλάθι διότι δεν υπάρχει απόθεμα
Στείλτε email σε ένα φίλο
Βάλτε το στα υπ΄όψιν
 


Volume Pricing
Quantity Price
1-9 € 4.21 
10-24 € 3.95 
25-49 € 3.45 
50-99 € 3.02 
100-249 € 2.99 
250-249 € 2.98 
250+ € 2.95 
Minimum Order
Maximum Order  
Order Multiple
Unit Price € 4.21 
Pack Size 1

Datasheet
Datasheet Request Form

 


Secured by GeoTrust Sophisticated Shopping Cart
StoreFront Version: 5.08 Developed by Rodrigo S. Alhadeff for Comersus Open Technologies LC
Σχεδιασμός & ανάπτυξη: SafeCape Software Solutions