Είστε στο Προϊόντα > Components > Manufacturers Spares


2828988 HANDLE
Κατασκευαστής: FRIGIDAIRE
Part Number:FR216446600

Image not available
HANDLE; HANDLERoHS: Όχι
 
Δεν μπορώ να προσθέσω στο καλάθι διότι δεν υπάρχει απόθεμα
Στείλτε email σε ένα φίλο
Βάλτε το στα υπ΄όψιν
 


Volume Pricing
Quantity Price
1-4 € 25.75 
5-9 € 24.24 
10-24 € 21.39 
25-49 € 19.12 
50-99 € 19.09 
100-99 € 19.06 
100+ € 0 
Minimum Order
Maximum Order  
Order Multiple
Unit Price € 25.75 
Pack Size 1

Datasheet
Datasheet Request Form

 


Secured by GeoTrust Sophisticated Shopping Cart
StoreFront Version: 5.08 Developed by Rodrigo S. Alhadeff for Comersus Open Technologies LC
Σχεδιασμός & ανάπτυξη: SafeCape Software Solutions