Είστε στο Προϊόντα > Components > Manufacturers Spares


2828987 IM CONTROL MODULE
Κατασκευαστής: FRIGIDAIRE
Part Number:8201515

Image not available
IM CONTROL MODULE; IM CONTROL MODULERoHS: Όχι
 


Στείλτε email σε ένα φίλο
Βάλτε το στα υπ΄όψιν
 


Volume Pricing
Quantity Price
1-4 € 117.78 
5-9 € 109.61 
10-24 € 102.28 
25-49 € 101.58 
50+ € 100.87 
Minimum Order
Maximum Order  
Order Multiple
Unit Price € 117.78 
Pack Size 1

Datasheet
Datasheet Request Form

 


Secured by GeoTrust Sophisticated Shopping Cart
StoreFront Version: 5.08 Developed by Rodrigo S. Alhadeff for Comersus Open Technologies LC
Σχεδιασμός & ανάπτυξη: SafeCape Software Solutions