Η DARLAS ΑΕΒΕ

Ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα:

SALES & SERVICE ENGINEERS.

Τεχνική Υποστήριξη – Service.

Εγκαταστάσεις, Επισκευές, Συντηρήσεις, Εκπαιδεύσεις και Παρουσιάσεις
Ηλεκτρονικών Οργάνων για Ηλεκτρονικά Εργαστήρια καθώς και
Ηλεκτρονικών Οργάνων για Πλοία.
Ταξίδια τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ
 2. Καλές Γνώσεις Ηλεκτρονικών.
 3. Εμπειρία σε επισκευές Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
 4. Καλό χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 5. Καλά Αγγλικά και Ελληνικά
 6. Ιδιόκτητη Μηχανή και Δίπλωμα Αυτοκινήτου.
 7. Ηλικία 25-35 ετών.

Η Εταιρεία προσφέρει:

 1. Πολύ καλές αποδοχές.
 2. Χιλιομετρική Αποζημίωση για το Μ.Μ.
 3. Ετήσιο Bonus και Πριμ Παραγωγικότητας.
 4. Δωρεάν Εκπαίδευση τόσο στο Εσωτερικό όσο και στο Εξωτερικό.
 5. Γρήγορη Επαγγελματική Εξέλιξη.

Αποστείλατε - Βιογραφικά:

E-mail: cv@darlas.gr
Fax: 210.59.11.161
Υπ’ όψη: Κου Κώστα Κασιούμη.
Τηλ. Επικοινωνίας: +30-210-53.10.775
GSM:+30-6944-738.530