Είστε στο Προϊόντα > Components > Sensors > Particle


2925311 PARTICULATE SENSOR, DUST, 0.5UM, LASER
Κατασκευαστής: SENSIRION
Part Number:SPS30

Image not available
PARTICULATE SENSOR, DUST, 0.5UM, LASER;; PARTICULATE SENSOR, DUST, 0.5UM, LASER; Sensing Method:Laser; Particle Size Min:0.5?m; Particle Type:Dust; Sensor Output:I2C Digital; Supply Voltage:5.5V; Sensor Mounting:-; Product Range:-RoHS: Όχι
 


Στείλτε email σε ένα φίλο
Βάλτε το στα υπ΄όψιν
 


Volume Pricing
Quantity Price
1-4 € 69.69 
5-9 € 66.53 
10-24 € 60.18 
25-49 € 55.45 
50-99 € 52.27 
100-99 € 49.1 
100+ € 0 
Minimum Order
Maximum Order  
Order Multiple
Unit Price € 69.69 
Pack Size 1

Datasheet
Datasheet Request Form

 


Secured by GeoTrust Sophisticated Shopping Cart
StoreFront Version: 5.08 Developed by Rodrigo S. Alhadeff for Comersus Open Technologies LC
Σχεδιασμός & ανάπτυξη: SafeCape Software Solutions